Magazyn krajowy, skład celny i magazyn czasowego składowania – czym są i czym się od siebie różnią?

Magazynowanie towarów to jeden z istotniejszych elementów kosztów każdej firmy. Decydując się na korzystanie z usług magazynowych zewnętrznego dostawcy, musisz mieć pewność, że wybrałeś odpowiednią firmę.

Magazynowanie rozumiemy jako proces lub zespół czynności obejmujących zarządzanie towarami gotowymi oraz surowcami do produkcji lub pół produktami od momentu ich przyjęcia, aż do czasu wydania ładunków do dalszego transportu.

Zakres ten obejmuje głównie bezpieczne przechowywanie towarów zgodnie z wytycznymi oraz dbanie o prawidłowy przepływ ładunków w magazynie.

Nasz magazyn zlokalizowany w Gdańsku spełnia wszelkie normy i najwyższe wymagania techniczne.

Obiekt ten składa się z trzech sekcji:

  1. Magazyn krajowy – składujemy w nim towar, który jest dopuszczony do obrotu w UE.

Towar pochodzi z kraju UE, lub spoza UE i został już odprawiony, co nadaje mu status wspólnotowy i dopuszcza do obrotu w krajach UE  .

  1. Skład celny – składujemy w nim towary sprowadzone z krajów spoza UE, które nie zostały jeszcze odprawione (dopuszczone do obrotu w UE ), towary które są składowane w składzie celnym mogą być objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, ale również procedurą tranzytu. W przypadku gdy towar nie spełnia wymogów do dopuszczenia do obrotu w UE może być przeprowadzana procedura naprawcza. Procedury takie, będące w ofercie Alfa Warhouses z reguły  obejmują zmiany tabliczek znamionowych sprzętu, dodanie lub wymianę instrukcji.
    Dodatkowo, gdy UC określa takie postępowanie oferujemy naszym Klientom usługę utylizacji towaru.
  2. Magazyn czasowego składowania (MCS) – składujemy w nim towar nieodprawiony (niedopuszczony do obrotu w UE), ale czas składowania nie może przekraczać 90 dni od momentu rozładunku. Po tym czasie klient musi zlecić odprawę lub przeniesienie towaru na skład celny.

Po okresie 90 dni składowania w magazynie czasowego składowania musi być nadane przeznaczenie celne. Jednym z nich może być objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu, innym przeznaczeniem może być objęcie procedurą tranzytu lub procedurą składu celnego, trzecim rozwiązaniem jest możliwość  przemieszczenia towaru za pomocą procedury tranzytu.

Na MCS nie można wykonywać żadnych operacji zmieniających formę transportowanego towaru (procedury naprawcze, przepakowania) bez zgody Urzędu Celnego.