System WMS – wdrożony by zminimalizować czas oczekiwania klientów na realizację zamówienia oraz możliwości popełniania błędów w operacjach magazynowych  

W naszym magazynie wdrożyliśmy system WMS (Warehouse Management System / System Zarządzania Magazynem) – czyli oprogramowanie do zarządzania przepływem towarów na magazynie.

Jego głównym zadaniem jest optymalizacja pracy magazynu. Przede wszystkim rejestruje i monitoruje wszelkie zdarzenia magazynowe, od przyjęcia towaru, przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania, inwentaryzacja), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację (np. z wykorzystaniem automatyzujących proces paneli weryfikacyjnych) i wydanie (np. rejestr wydanych przesyłek), monitoruje stan składowanych towarów.

System WMS zbiera wszystkie istotne informacje o przebiegu procesów magazynowych, przetwarza je i przekazuje dalej pracownikom kierującym pracą magazynu, którzy na ich podstawie podejmują możliwie optymalne decyzje zarządcze. Kierownictwo magazynu  ma zatem stały wgląd w przebieg i aktualny status każdego procesu i może na bieżąco reagować w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości w realizacji założonych do wykonania zadań.

Dzięki systemowi WMS Klient otrzymuje login do panelu, gdzie po zalogowaniu ma stały wgląd w stany magazynowe, co pozwala mu na bieżącą kontrolę swoich towarów i usprawnia procesy obrotu towarami. Dzięki panelowi może sam składać bezpośrednio awizacje do magazynu wybierając dzień i okno czasowe, dzięki czemu oszczędza czas na kontakt z magazynem ponieważ wszystkie informacje do zlecenia umieszcza już bezpośrednio w WMS.