Miejsce Uznane

Miejsce Uznane

Miejsce Uznane – kolejne udogodnienie dla importerów korzystających z magazynu Alfa Warehouses.

Importujesz towary nietypowe? Ich przewóz z uwagi na wymiary oraz właściwości jest utrudniony?

Pamiętaj, że ich przedstawianie organom celnym może następować w tzw. miejscach uznanych.

Oznacza to, że towary te nie muszą być dostarczane do siedziby urzędów celnych, a czynności ich odprawy dokonuje się w miejscu ich końcowego przeznaczenia przyjmującego w/w status.

Umożliwia to przeprowadzanie wielu różnych operacji celnych na towarze sprowadzanym z krajów trzecich. To duże ułatwienie dla operatora logistycznego, gdyż nie musi on wysyłać swoich kierowców i pojazdów do urzędów celnych, by tam wypełnić konieczne procedury.

Miejsce Uznane – obsługiwanie procedur celnych

W miejscu uznanym można dokonywać tzw. przedstawienia, czyli powiadomienia organów celnych o przybyciu towarów z krajów trzecich. W tym kontekście miejsce uznane służy do zamykania albo otwierania procedur tranzytu, takich jak np. TIR czy WPT. Może to przebiegać w procedurze standardowej albo uproszczonej. Miejsce uznane może służyć również do przeładunku lub doładunku, który dokonuje się jeszcze w tranzycie bez konieczności zamykania jednej i otwierania kolejnej operacji tranzytowej.

Miejsce Uznane – krótkotrwałe składowanie towarów

W miejscu uznanym można na krótko składować towary pod zamknięciem celnym. W standardowej sytuacji to jedynie3 dni od wspomnianego przedstawienia towaru. Natomiast, gdy podmiot posiada status AEO, czyli jest tzw. upoważnionym przedsiębiorcą, to okres ten wydłuża się dwukrotnie, do 6 dni. Składowanie w miejscu uznanym stosuje się zwykle, gdy importer nie posiada kompletu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedur celnych, a chce np. zwolnić środek transportu, by kontynuować przewozy. Towar, który jest czasowo składowany w miejscu uznanym, wszelkim operacjom celnym musi być poddawany w całości.

Alfa Warehouses posiada własną Agencję Celną Alfa Agencja Celna

Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny. Z miejsca tego mogą korzystać podmioty, które mogą zapewniać prawidłową realizację operacji celnych oraz złożą zabezpieczenie celne

Uwaga!

Termin przechowywania towarów w miejscu uznanym nie powinien przekraczać 3 dni lub 6 dni – w przypadku podmiotów mających status upoważnionego odbiorcy.

Importer może korzystać z tego przywileju także jako upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu. Zyskując ten ostatni przywilej będzie mógł w zwykłej odprawie objąć towary procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta. 

Ewidentną korzyścią tych rozwiązań będzie skrócenie czasu odprawy celnej towarów nietypowych oraz ograniczenie ich transportu w cyklu miejskim. Zminimalizuje to także ryzyko ich uszkodzenia oraz wykluczy konieczność uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na ich przewóz.

W przypadku podmiotów mających świadectwo AEO dostęp do tych przywilejów powinien być jeszcze bardziej powszechny. Podmioty takie bowiem spełniają wszystkie warunki dla ubiegania się o wspomniane miejsce. Dla nich instytucja ta powinna być osiągalna również w przypadku sprowadzenia szczególnych towarów (towary niebezpieczne, akcyzowe, wrażliwe).

Przeczytaj także:

Skład Celny

Miejsce Czasowego Składowania