Magazyn Czasowego Składowania Alfa Warehouses

Magazyn Czasowego Składowania

Magazyn Czasowego składowania Alfa Warehouses to doskonałe rozwiązanie dla importerów.

Sprawdź w jakich okolicznościach warto z niego skorzystać.

Importujesz towary i nie masz wszystkich dokumentów aby dokonać odprawy celnej? Stosujesz procedury uproszczone i badasz sprowadzony towar dłużej niż 3 dni? Skorzystaj z usług magazynu czasowego składowania Alfa Warehouses.

Magazyn czasowego składowania to miejsce wskazane w pozwoleniu wydanym przez organy celne, gdzie tymczasowo składowane są towary niedopuszczone do obrotu . Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku:

  • konieczności uzupełnienia dokumentacji do zgłoszenia celnego, czy  przeładunku i dalszego transportu, poza granicę rzeczypospolitej polskiej, by dokonać odprawy celnej przed właściwym urzędem celnym w innym państwie Unii Europejskiej
  • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań towaru na przykład w Sanepidzie
  • konieczności załatwienia brakujących formalności przy zawieszonych należnościach celno-podatkowych

W magazynie czasowego składowania, towary przechowywać można maksymalnie przez dziewięćdziesiąt dni, przy czym nie wolno wykonywać na nich żadnych operacji naprawczych. Jakiekolwiek działania, podejmowane na przechowywanych w magazynie czasowego składowania towarach nie mogą prowadzić do zmiany wyglądu lub właściwości technicznych towarów. Towary z tego rodzaju magazynu wyprowadzić można jedynie w ilości zadeklarowanej na Przywozowej Deklaracji Skróconej.

Korzyścią dla przedsiębiorców wynikającą z możliwości czasowego składowania towarów w magazynie jest przede wszystkim fakt, że mogą być one tymczasowo, bezpiecznie przechowywane. W optymalnym okresie do 90 dni,  przedsiębiorca ma czas na dopełnienie brakujących formalności związanych z dopuszczeniem towaru do obrotu, bez konieczności zwracania ich bezpośrednio do nadawcy.

Zaletą związaną z korzystaniem z magazynów czasowego składowania jest wpływ na poprawę logistyki magazynowania w przedsiębiorstwie. Posiadając odpowiednie stany magazynowe, przedsiębiorca może zapewnić systematyzację zamówień, a jednocześnie odroczyć faktyczną zapłatę długu celnego do momentu wydania towaru z magazynu do obrotu.

Obecnie magazyny czasowego składowania są często wykorzystywane w sektorze e-commerce, ponieważ pozwalają znacząco zoptymalizować proces magazynowania i wysyłki towarów.

Magazyn Czasowego Składowania a skład celny – poznaj różnice

Zarówno magazyn czasowego składowania towarów, jak i skład celny to miejsca przechowywania różnego rodzaju towarów. Różnią się one jednak zasadami, zgodnie z którymi można w nich przechowywać towary oraz zakresem wykonywanych w nich czynności.

Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania jest ograniczone czasowo. Czas ten powinien zostać wykorzystany przez przedsiębiorcę na skompletowanie niezbędnych dokumentów, sam towar musi jednak pozostać w stanie niezmienionym. Nie wolno wykonywać jakichkolwiek operacji związanych z konfekcjonowaniem czy zmianą jego właściwości. Co więcej, towar wprowadzony do magazynu musi zostać wyprowadzony czy dopuszczony do obrotu w takiej samej ilości, jak pierwotnie zadeklarowano.

Natomiast towary w składzie celnym mogą być przechowywane bezterminowo. Ponadto magazynowanie towarów w składzie pozwala na konfekcjonowanie, przepakowywanie i daje możliwość wyprowadzania ich partiami.

Więcej na temat Składu Celnego przeczytasz tutaj

Magazyn Czasowego Składowania Alfa Warehouses – dlaczego my?

Magazyn Czasowego Składowania najlepsza oferta

Magazyn Czasowego Składowania Alfa  Warehouses to 1 755m2 powierzchni. Możemy pochwalić się nowoczesnym sprzętem przeładunkowym, fachowym doradztwem a także programem do pełnego ewidencjonowania ruchów magazynowych towaru. Ponadto specjalizujemy się w przeładunkach i składowaniu materiałów, etykietowaniu, paletyzowaniu oraz konfekcjonowaniu towarów. Oferujemy przepakowywanie, streczowanie i sztauowanie ładunków. W magazynie czasowego składowania Alfa Warehouses zajmujemy się przyjęciem i wydawaniem towaru, sprawdzaniem jego jakości, znakowaniem jednostkowym, komplementacją i zabezpieczeniem przed wysyłką, przepakowaniem, obsługą zwrotów oraz dokumentacji.

Magazyn Czasowego Składowania – jeszcze więcej o nas

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn