skład celny

Skład celny

Skład celny – odpowiedź Alfa Warehouses na potrzeby przedsiębiorców, którzy dokonując importu, dążą do optymalizacji  wydatków, i poprawienia efektywności ekonomicznej.

Skład celny to rodzaj wydzielonego magazynu, zatwierdzonego przez organy celno-skarbowe, będący pod ich dozorem. Przeznaczony jest do składowania i przechowywania towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej.

Dzięki procedurze składowania celnego wykonywanego w składzie celnym, możesz zawiesić płatności cła i podatków za towary z państw trzecich, na czas kiedy towary te są składowane w składzie celnym. Jest to tzw. funkcja zawieszenia płatności.

magazyn w Gdańsku

Korzyści wynikające z magazynowania towarów w składzie celnym Alfa Warehouses

Skład celny zapewnia przedsiębiorcom spore oszczędności, zwłaszcza w przypadku towarów o tak zwanej nieograniczonej przydatności.

 • masz możliwość sprowadzić większą ilość towaru, złożyć go w składzie celnym, bez uiszczania cła i podatku VAT oraz podatku akcyzowego;
 • złożyć towar w składzie, by potem starać się o dokumenty i badania potrzebne do dopuszczenia go do obrotu (znak CE).
 • pozwala na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych w stosunku do towarów powrotnego wywozu (reeksport).
 • towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być również dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, jeżeli przeznaczone są do powrotnego wywiezienia.

Skład celny w uzasadnionych przypadkach daje również możliwość składowania towarów unijnych

Pozwala na przeprowadzenia procedury naprawczej np. Gdy towar zostanie  zatrzymany przez Urząd Celny ze względu na braki (oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty).

Skład celny – pozwolenie na prowadzenie 

Skład celny nadzorowany jest przez odpowiednie organy celne. Przed jego otwarciem należy uzyskać pozwolenia. Do wniosku o otwarcie składu celnego należy dołączyć tytuł prawny magazynu, plan składu, oraz opis zabezpieczeń zapewniających, że składowane w nim towary będą bezpieczne pod dozorem celnym. Organ Celny może wymagać również dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień, mających na celu zapewnienie o spełnianiu wymagań. Przedsiębiorcy prowadzący skład celny i posiadający status AEO podlegają stałemu monitorowaniu.

 

Skład celny – sprzedaż oraz zmiany na towarze

Sprzedaż detaliczna towarów znajdujących się w składzie celnym jest niedozwolona. Istnieją jednak wyjątki, kiedy można uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej sprzedaży:

 • gdy sprzedaż prowadzona jest zdalnie, za pośrednictwem Internetu,
 • w przypadku zwolnienia podróżnych podróżujących do lub z państw lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii z należności celnych przywozowych,
 • w przypadku zwolnienia członków organizacji międzynarodowych z należności celnych przywozowych
 • w przypadku zwolnienia sił NATO z należności celnych przywozowych,
 • w przypadku zwolnienia z należności celnych przywozowych na mocy porozumień dyplomatycznych lub konsularnych.

Skład celny – Konsygnacja

W składzie celnym możliwe jest dokonywanie Konsygnacji, czyli objęcie składowanych towarów sprzedażą komisową, dokonywaną przez prowadzącego skład celny. Aby dokonać konsygnacji, niezbędne jest zawarcie umowy składu oraz umowy komisu – warunki określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

Skład celny – jakich czynności można dokonywać na towarze?

 • dzielenie towaru na partie,
 • etykietowanie,
 • przepakowywanie,
 • konserwacja,
 • mieszanie,
 • przycinanie,
 • pobieranie próbek oraz przeprowadzanie badań np. badań Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czy badań Inspekcji Handlowej,
 • przetwarzanie towarów objętych procedurą uszlachetniania – po uzyskaniu pozwolenia od organu celnego, oraz gdy nie ma negatywnego wpływu na dozór celny.

Prawo celne dopuszcza również inne działania na towarze o ile podwyższają jakość towarów i/lub ich wygląd i/lub przygotowują go do dystrybucji i o ile nie zmieniają rodzaju towaru.

 

Skład celny – jak długo można przechowywać towary?

Czas przebywania towarów w składzie celnym jest nieograniczony, o ile w przypadku długotrwałego składowania towary nie zaczną stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i/lub dla środowiska.

 

Skład celny – procedura naprawcza

Skład celny jest również miejscem, w którym możemy przechowywać towary w przypadku ich zatrzymania przez Urząd Celny za względu na braki (oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty). Przeprowadzenie procedury naprawczej możliwe jest po uzyskaniu zgody Urzędu celnego.

 

Skład Celny Alfa Warehouses –  w czym możemy Ci pomóc?

 • kompleksowa obsługa towarów w składzie celnym
 • obsługa magazynowa,
 • możliwość odroczenia należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów
 • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski obszar celny
 • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju
 • metkowanie, przepakowywanie towarów, nakładanie znaków akcyzy
 • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w procedurze tranzytu i i dopuszczenia do obrotu w oparciu o porozumienie z agencja celną obsługująca skład celny,
 • doradztwo w zakresie procedur celnych i handlowych
 • przechowywanie towarów zgodne z przepisami Art. 242 ust. 1 UKC

Współpraca z nami to jeszcze więcej korzyści! Posiadamy własną Agencję Celną  posiadającą certyfikat AEO dzięki czemu możemy wystawić dokumenty niezbędne do odpraw w różnych procedurach celnych oraz przechowywania towarów na składzie celnym i magazynie wysokiego składowania.

Skład Celny alfa Warehouses – złóż zapytanie ofertowe

 

Alfa Warehouses – bądź na bieżąco z naszymi nowościami – śledź nas na kanałach Facebook oraz Linkedin

Przeczytaj też: Magazyn krajowy, skład celny i magazyn czasowego składowania – czym są i czym się od siebie różnią